Styrelsen

Styrelsen för Neuro Umebygden, vald vid årsmötet 2020.

  • Ordförande: Anders Jonsson tel. 070-545 43 55, umebygden@neuro.se
  • Vice ordförande: Camilla Björnehall
  • Kassör: Anders Jonsson
  • Sekreterare: Karin Nilsson
  • Ledamot: Desirée Johzon
  • Ledamot: Stefan Jonsson
  • Ledamot: Peter Wiberg
  • Ledamot: Markus Broberg
  • Adjungerad: Hanna Sinaie Johansson
  • Studieorganisatör/ersättare: Camilla Björnehall