Styrelsen

Styrelsen för Neuro Umebygden, vald vid årsmötet 2021.

 • Ordförande: Camilla Björnehall tel. 070-338 28 04, umebygden@neuro.se
 • Vice ordförande: Anders Jonsson
 • Kassör: Anders Jonsson
 • Sekreterare: Karin Nilsson
 • Ledamot: Desirée Johzon
 • Ledamot: Stefan Jonsson
 • Ledamot: Peter Wiberg
 • Ledamot: Markus Broberg
 • Ersättare: Vanja Eliasson
 • Adjungerad: Hanna Sinaie Johansson
 • Studieorganisatör Camilla Björnehall