Styrelsen

Styrelsen för Neuro Umebygden, vald vid årsmötet 2024

 • Ordförande: Camilla Björnehall tel. 070-338 28 04, umebygden@neuro.se
 • Vice ordförande: Göran Forsberg
 • Kassör: Anders Jonsson
 • Sekreterare: Vanja Eliasson
 • Ledamot: Karin Nilsson
 • Ledamot: Mari Johansson (kontaktperson Södra Lappland)
 • Ledamot: Stefan Jonsson
 • Ledamot: Peter Wiberg
 • Ledamot: Markus Broberg
 • Ersättare: Desirée Johnzon
 • Studieorganisatör Camilla Björnehall