Min design – En digital samtalsgrupp för dig som lever med neurologisk sjukdom, skada eller symtom.

En digital samtalsgrupp för dig som lever med neurologisk sjukdom, skada eller symtom. Start den 24 april 18.30-20.00. Anmälan senast 17 april.

Välkommen att anmäla dig till Min design – En digital samtalsgrupp för dig som lever med neurologisk sjukdom, skada eller symtom.
Start den 24 april 18.30-20.00. Anmälan senast 17 april 2023

Fokus på samtalen är att hitta sin egen design för att livet ska fungera på bästa sätt utifrån ens egna förutsättningar.
Genom att dela erfarenheter och tankar med andra kan du själv utforma ditt liv på bästa möjliga sätt.
Du kommer att få sätta upp mål och steg för steg upptäcka att du kommer närmare det du själv önskar uppnå.

Datum och tid

Vi träffas på plattformen Zoom varannan måndag 18.30-20.00 totalt 6 tillfällen.
(4 under våren och 2 till hösten)
24 april - Introduktion
8 maj – Inre balans
22 maj – Yttre balans
5 juni – Närhet, kärlek och relationer
Datum bestäms längre fram – Sysslor
Datum bestäms längre fram- Avslutning
 

Anmälan senast 17 april till vår ledare Elin Holgersson. eholgersson01@gmail.com

Det här är Elin som kommer att leda gruppen
Mitt namn är Elin Holgersson och läser till arbetsterapeut på Umeå universitet. Vi tänker att arbetsterapeuter finns där för dig som vill hitta strategier och struktur i din vardag.