Verksamhetsberättelsen 2013

Verksamhetsberättelse för Umebygdens NHR 2013.

Ordförande: Staffan Holmgren

Vice ordförande: Marcus Broberg

Sekreterare: Desirée Johnzon

Kassör: Anders Jonsson

Övriga ledamöter:

Camilla Björnehall

Marlene Brännström

Stefan Jonsson

Karin Nilsson

Magdalena Nilsson

Ersättare:

Peter Wiberg

Henrik Vikström

Stig Gustavsson

Revisor Ordinarie: Göran Isberg

Revisorssuppleant: Birgitta Thyni

Valberedning: VAKANT

Ekonomi

Föreningens nuvarande ekonomiska situation finns i anslutning till revisionsberättelsen.

Kommunbidraget har erhållits med 15 000 kr.

Styrelsens sammankomster verksamhetsåret 2013

Styrelsen har haft 3 protokollförda och 3 AU sammankomster.

Medlemsantal

Vid årsskiftet 2013 hade Umebygden NHR 225 medlemmar

Aktiviteter 2013

Årsmötet 2013 hölls den 9 mars på Evys restaurang. Staffan Holmgren valdes på nytt till ordförande för kommande år.

Efter förhandlingarna bjöds deltagarna på middag.

Medlemsträffar :

Under året har vi fortsatt att ha Caféträffar 1:a onsdagen i varje månad på Ullas Café på Östra station där vi ätit en bit mat eller tagit en fika och umgåtts. Uppskattad aktivitet med många deltagare.


Restaurangkvällar har vi var 3e torsdag och äter goda middagar o umgås på olika restauranger i Umeå.

--------------------------------------------------------------------

På tisdags kvällar är det gymnastik- & badgrupper med egna personliga

program på Neurorehab Sävar.

En sjukgymnast besöker oss en gång i månaden.

Efter träningen kan man köpa fika.


--------------------------------------------------------------------

Under Maj (2013) månad har några medlemmar träffats på KOM IN

några fredagar och gått promenad tillsammans.

Efter promenaden kunde vi köpa fika & våfflor på KOM IN

till självkostnadspris.

--------------------------------------------------------------------

I mars gick vi på hypokondrisk teaterfest - 11 st medlemmar gick på den Den inbillade sjuk av Molière. folklig berättande och glad anarki möter Molières klassiska komedi! Den inbillade sjuke handlar om patriarken, hypokondrikern Argan som vill gifta bort med läkare: "Jag vill ha en måg som är läkare så att jag alltid kan räkna på god hjälp mot min sjukdom, och alltid, i min egen familj, ha tillgång till behövliga mediciner och genast kunna få konsultationer och ordinationer."

-----------------------------

I mars gick vi ävenpå Opera föreställningen "La Boheme" . Här deltog 15 st och efter föreställningen åt de middag tillsammans

LÅT DIG SVEPAS MED I PUCCINIS LA BOHÈME! I DEN VACKRA MUSIKEN OCH I DE TVÅ UNGA KÄRLEKSPARENS LIV I PARIS. I KRISOFER STEENS REGI BLIR DET EN HISTORIA SOM GÅR DIREKT PÅ DE STORA KÄNSLORNA. VAR MED OCH UPPLEV NÄR KÄRLEK UPPHÄVER NATURKRAFTERA!

_________________________

Det var 2 föreläsningar om hälsa och friskvård den 5 mars på Café KOM IN &den 2 april var i Linnean på HSO var det med Sofie Henriksson som föreläsare

--------------------------------------------------------------------

En TEMA KVÄLL om tillgänglighet var det den 4 juni med Elisabeth Nilsson & Solveig Nurse från KCT berättar om ett pågående projekt om tillgänglighet i Umeå.

--------------------------------------------------------------------

27 juli var det en dagsutflykt till Ulvön som är två öar – norra och södra Ulvön, ligger i Örnsköldsviks skärgård, i hjärtat av Höga kusten.

Vi var 11 personer inklusive assistenter

--------------------------------------------------------------------

Den 12 augusti var det Fiske vid Mjösjön Överboda där Överboda- Strand FVO

bjöd på grill korv & hamburgare. Det var ca 15 st inklusive assistenter som deltog

och några fick lite fisk.

--------------------------------------------------------------------

I augusti var det en 5 dagars resa till Helsingfors med en HK-anpassad turistbuss från Skelleftebuss. Vi samarbetade med NHR i Skellefteå och Norsjö-Malå. Det var 18 deltagare inklusive assistenter. Vi tog färjan från Holmsund över till Vasa vidare med bussen till Åbo och Helsingfors

--------------------------------------------------------------------

Den 24 oktober anordnades en kväll om Enkelt Avhjälpta Hinder tillsammans med två andra handikappförbund och Umeå kommun. Efter presentation om kommunens arbete med Tillgänglighet i gatumiljön, var det frågestund och fika.

--------------------------------------------------------------------

I december 2013 åt vi Julbuffé på Evys Restaurang på Ersboda, ca 20 st medlemmar inklusive assistenter deltog.