Stöd till dig som är anhörig

Anhörig och närstående.

Att hjälpa/stödja en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande, men ibland också svårt och tungt. Socialtjänsten kan ge dig som är anhörig stöd på olika sätt. Vänd dig till den i kommunen som har ansvar för anhörigfrågorna. Ta kontakt för att prata om din situation så kan du få tips och information om vad som finns.

I Umeå finns anhörigkonsulenter som kan ge dig råd och information utifrån din situation.

Kontakta:

  • Inger Haraldsson Tel 090-162178 Mejl inger.haraldsson@umea.se
  • Lena Bergström Tel 090-162188 Mejl lena.bergstrom@uma.se

Stödet ser olika ut i alla kommuner så hör dig för i din kommun vilket stöd som finns.