Årsmöte ett tillfälle att sammanfatta och se framåt

Söndag den 26 mars var det dags för vårt årsmöte 2023. Vi samlades på Scandic Umeå Syd för att tillsammans gå igenom verksamhetsåret 2022 och titta framåt mot 2023.

2022 blev som vi hoppades ett år där vi återigen har kunnat mötas fysiskt på café och restaurangträffar eller andra aktiviteter och fått dela erfarenheter med någon som är i en liknande situation.
Styrelsen har under året burit med sig vetskapen om att behovet och önskan att träna regelbundet är stor hos oss alla och arbetat för att kunna erbjuda medlemmar olika former av träning/fysisk aktivitet så en hittar något som passar för en själv. Förutom Crossfit har vi nu också bad i Hemgårdens bassäng. Vi tänker att utbudet av fysisk aktivitet fylls på utifrån en nyfikenhet att testa nya grenar/träningsformer som kommer till oss genom förslag eller förfrågningar om samarbeten.

Neuro Umebygden vill vara en mix av sociala aktiviteter som sätter guldkant på vardagen och påverkansarbete som leder till att våra medlemmar kan leva det liv de vill leva. Därför tog vi tillfället i akt och lyfte våra frågor i samband med Funktionsrätt Västerbottens och Funktionsrätt Umeås valaktiviteter. Det är viktigt att gemeneman får kunskap och insikt om vilka förutsättningar personer med neurologisk sjukdom eller skada lever med. Hur politiska beslut påverkar möjligheten att leva ett liv som andra utifrån sina egna förutsättningar. Vi behöver stötta varandras kamper. En förändring åstadkoms tillsammans.

Ett stort tack till alla medlemmar, ett särskilt tack till de som representerat föreningen i olika grupper så som Funktionsrätt Umeås färdtjänstgrupp, Umeå Funktionshinderråd med flera. Ett stort tack för gott samarbete och stöd vill vi rikta till Neuro Västerbotten, Funktionsrätt Umeå, Funktionsrätt Västerbotten, ABF och Umeå kommun.
Styrelsen tackar för förtroendet att få leda och utveckla föreningen tillsammans med medlemmarna under 2023.
Ett varmt tack till personalen på Scandic Umeå Syd för fin service med stor lyhördhet under dagen.