Neuro Strängnäs

c/o Stefan Johansson - Stockenströmsväg 36 C - 647 52 Strängnäs SE

070-5807302 - strangnas@neuro.se

Välkommen till Neuro Strängnäs.

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem!

Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Viktiga delar i vårt arbete är:
- Att medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.
- Ge medlemmmar och deras anhöriga möjlighet att träffas.
- Våra medlemmar har genom våra aktiviteter möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation.

 

 

OBS ! NY Info  Badets vara eller inte vara hösten 2020

NEURO Strängnäs lokala förening har fått besked, att Reumatikerförbundet och landstinget tagit enhälliga beslut i sina styrelser, att ställa in badet. Badet ställs därmed in detta år och vi får avvakta utvecklingen för 2021.

Beträffande badet, så får endast 7 personer bada samtidigt och endast 3 personer byta om i samma lokal, 1 dusch får användas innan badet och ingen dusch efter badet.

Dessutom oklart när en sådan start ska kunna ske då dom flesta av våra badare är 70+, alltså den grupp Hälso och Sjukvårdsledningen rekommenderar att vi ska fortsätta skydda extra väl.

Samma diskussion har förts om paraffinbadet då dessa lokaler är allt för små och trånga för att vara på den säkra sidan med 70+ deltagare.

Detta gör att det blir omöjligt att få ekonomi och logistisk att fungera.

Med vänlig hälsning

NEURO Strängnäs lokala styrelse