Styrelsen 2024

Styrelsen för Neuro Småländska Höglandet, vald vid årsmötet 2024

  • Ordförande: Emma Åverling, emma.averling@neuro.se
  • Sekreterare: Monika Johnsson
  • Kassör: Lise-Lotte Johansson

Ledamöter:

  • Sofie Karlsson
  • Lennart Malm
  • Anette Petersson
  • Lars Winborg

 

Revisorer:

  • Roland Björn
  • Sofie Wilhelmsson revisorssuppleant