Betalning för aktiviteterna

Betala i förväg över nätet: Sätt in beloppet på föreningens plusgiro 234869-6 och ange vad som avses + ert namn. Personliga ass. betalar inte alls, utan arbetsgivaren faktureras efteråt.