Styrelsen 2021

Styrelsen för Neuro Småländska Höglandet, vald vid årsmötet 2021

  • Ordförande: Emma Åverling, emma.averling@neuro.se
  • Sekreterare: Monika Johnsson
  • Kassör: Lise-Lotte Johansson

Ledamöter:

  • Britt Johansson
  • Carina Grann
  • Anette Pettersson
  • Sofie Karlsson
  • Roger Gunnarsson

Revisor:

  • Kerstin Melknert