Sommarutfykt till Gransnäs stiftsgård, Aneby

Dagen inleds med lunch och sedan blir det visning och eventuellt en tur med vikinga-skeppet (ca. 1 timme). Skeppet är ett unikt, 9 m långt bygge, helt gjort av amatörer.
Det har tagit mer än 10 år att bygga. Skeppet är fullt tillgängligt.

När: Söndag 2 juni.
Tid: Kl. 12-16.
Kostnad: 150 kr för medlem, 300 kr för ej medlem.
Anmälan: Senast 20 maj till Emma Åverling, emma.averling@neuro.se
eller 076-196 95 95.
BETALNING: Senast 26 maj.
PLUSGIRO 23 48 69-6 eller SWISH 123 076 15 28. Skriv namn och aktivitet!