Styrelsen 2023

Val vid årsmötet i mars 2023

  • Stellan Berglund ordförande 070-5890653  stellan.skelleftea@gmail.com 
  • Britt Ahlbäck kassör 073-0770470  britt.ahlback@gmail.com
  • Karin Bjuhr Mattsson sekreterare 070-2099599  karin_bm@telia.com
  • Sara Åström ledamot 070-6967191  091230040@telia.com
  • Månika Östlund ledamot 070-6695172  monikaostlundtelia@gmail.com 
  • Agneta Frimodig suppleant 070-6936849  agneta.frimodig@gmail.com
  • Barry Rudholm suppleant 070-3254396  barryrudholm@hotmail.com
  • Eva Wikberg suppleant 073-0607069
  • Maria Lindgren Tuoma 070-236 58 55 m.lindgren.tuoma@gmail.com