Styrelsen 2020

Val vid årsmötet i mars 2020

 • Stellan Berglund ordförande 070-5890653  stellan.skelleftea@gmail.com 
 • Sara-Mari Eriksson vice ordförande och sekreterare 070-3271406 saramarieriksson@gmail.com
 • Britt Ahlbäck kassör
 • Karin Bjuhr Mattsson ledamot
 • Sara Åström ledamot
 • Månika Östlund ledamot
 • Agneta Frimodig suppleant
 • Katarina Köhler suppleant
 • Barry Rudholm suppleant
 • Eva Wikberg suppleant
 • Jörgen Johansson, revisor
 • Torbjörn Lindgren, revisorsuppleant

Ombud till Neuro Västerbottens länsförbund: Stellan Berglund och Sara-Mari Eriksson. Ann-Christin Stenberg, ersättare

Valberedning: Sara-Mari Eriksson, Barry Rudholm och Ann-Christin Stenberg