Höstprogram 2022

Här finns höstprogrammet med nyheter och aktiviteter för september, oktober och november 2022.

Årets höstprogram innehåller många intressanta och trevliga aktiviteter som förhoppningsvis alla kan delta i.
Den 22 september, ett öppet möte, kommer Eva Öström från polisen och informerar om hur vi ska tänka och göra för att på bästa sätt skydda oss mot brott.
Den 26 oktober kommer FixarMalte och FixarMärta från Solkraft och informerar om de gratis servicetjänster i hemmet som alla som fyllt 67 år kan få.
På det tredje medlemsmötet, den 30 november, är tanken att inleda en dialog med, och få information från, socialnämnden om de viktigaste prioriteringarna inom vård, stöd och omsorg kommande mandatperiod.
Fortsätt att sköta om er, ta den femte sprutan och följ myndigheternas rekommendationer så får vi förhoppningsvis välbesöka aktiviteter i höst, hälsar Styrelsen!