Fortsatt osäkerhet i höst trots positiva tecken

Information tillhörande program för hösten 2020.

Som Du säkert redan noterat, sker nu vissa lättnader i de regler och

rekommendationer som myndigheter och politiker beslutat med

anledning av coronapandemin. Ambitionen är också att ”lätta upp”

restriktionerna så att vi som tillhör riskgruppen kan leva ett mer normalt

liv.

 

Samtidigt vädjar Folkhälsomyndigheten och politiker om långsiktighet

och tålamod för att undvika nya utbrott av covid-19. Vi måste vara

fortsatt försiktiga och bland annat bibehålla en god handhygien och

angivna avstånd mellan varandra.

 

I Neuro Skellefteås styrelse var vår förhoppning i maj att redan i

höstprogrammet kunna lägga in flera av de aktiviteter vi planerade att

genomföra under våren/sommaren men som vi tvingades ställa in på

grund av coronapandemin. Förutom träningen på Träningsverket och

badet på lasarettet, som återupptagits med vissa restriktioner efter

sommaruppehållet, har vi valt att planera för stol-yoga, tre fikaträffar och två medlemsmöten fram t.o.m. november.

 

Då vi satt ett tak på max 50 deltagare per medlemsmöte tillämpar vi

”Först till kvarn-modellen” och anmälan till båda mötena.

Kontaktpersoner och tider finns i programmet. De lokaler vi bokat på

Folkparken tillgodoser kraven på avstånd mellan deltagarna och

möjligheter till god handhygien. Även vid höstens fikaträffar och yogan uppfyller lokalerna de krav som ställs.

 

Om coronarestriktionerna skulle skärpas på nationell eller lokal nivå och

någon av aktiviteterna ställas in får Du information av kontaktpersonen

för respektive aktivitet.

 

Fortsätt att sköta om er och följa Folkhälsomyndighetens

rekommendationer!

 

 

Med vänliga hälsningar!

Stellan Berglund

Ordförande