Decemberprogrammet 2023
Decemberprogram 2023

Program för december 2023

Här kan du läsa det program för december 2023 som styrelsen för Neuro Skellefteå tagit fram. Fr o m 2024 övergår Neuro Skellefteå till terminsvisa program, sex månader i taget. Styrelsen för Neuro Skellefteå önskar också God Jul och Gott Nytt År.

Här kan du läsa om aktiviteter som Neuro Skellefteå anordnar under december 2023. Fr o m 2024 övergår Neuro Skellefteå till program som avser sex månader i taget, ett för "vårterminen" och ett för "höstterminen". Dessa program kommer också att tryckas upp i A5-format och skickas ut med post till alla medlemmar. I övrigt kommer också löpande information om aktiviteter att skickas ut via mail. Styrelsen är också intresserad av synpunkter och förbättringsförslag beträffande programmen.