Information från Projektgruppen

Vid Neuro Skellefteås årsmöte i mars 2017 valde vi, tidigare styrelsemedlemmar Marlène Lindbergh och Anki Stenberg, att starta ett nytt arbetssätt genom att bilda en Arbetsgrupp. Vi känner att Projektgrupp är ett bättre passande namn, eftersom de arbeten vi utför är fristående projekt över kortare eller längre tid.

Det första projektet vi arbetat med är att representera Neuro Skellefteå vid sammankomster med andra Neuroföreningar.

Vi har under 2017 deltagit vid Neuroförbundets konferens i Sunderbyn tillsammans med föreningar i Väster- och Norrbotten och delar av förbundsstyrelsen, bl.a. ordförande Lise Lidbäck.

Senare deltog vi vid Neuros förbundskongress i Stockholm som två av totalt 120 ombud från hela landet. Där var vi bl.a. med om att ta beslut om ändring av namnet på förbundet och på lokala föreningar. Huvudförbundet heter nu NEURO, vår förening NEURO Skellefteå.

Vi lämnade från NEURO Skellefteå in två inlägg;

  • det ena om att vi önskar att NEURO ska arbeta för att villkor och bedömning av parkeringstillstånd ska vara lika i hela landet
  • det andra om att vi önskar att NEURO ska arbeta för att villkor och taxa för färdtjänst ska vara lika i hela landet 

Vill du komma i kontakt med oss i projektgruppen når du oss via: marlene.lindbergh@hotmail.com  alt anki.stenberg.as@gmail.com  Ankis mob 070-5568331