Föreläsare Kristin Samuelsson, biträdande överläkare och forskare vid neurologmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Öppen föreläsning om polyneuropati

Tisdag 12 februari kl 13-15 på Folkparken i Skellefteå. Fri entré.
Föreläsare är Kristin Samuelsson, Karolinska sjukhuset. Kristin är en av de få svenska neurologer som har fördjupat sig i den neurologiska diagnosen polyneuropati.

Känselbortfall och/eller överkänslighet, brännande stickningar under fötterna samt för många patienter liknande symtom i händerna, det är några av de typiska symtomer vid polyneuropati. Olika studier visar att 1,5 % av befolkningen generellt har diagnosen och 5 % av befolkningen äldre än 60 år.

Föreläsningen ger en bred överblick inom området polyneuropati som orsaker, symtom, konsekvenser och vilken behandling som finns idag. Dessutom olika former av egenvård/träning som kan lindra symtomen.

Föreläsare är Kristin Samuelsson, biträdande överläkare och forskare vid neurologmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Kristin är en av de få neurologer som har fördjupat sig i diagnosen polyneuropati.

Den öppna föreläsningen äger som sagt rum, tisdag den 12 februari klockan 13.00-15.00 på Folkparken i Skellefteå. Där finns kaffeförsäljning och det är fri entré.

Ev. frågor? Kontakta arr. Neuro Skellefteå, Stellan Berglund tel 070-589 06 53 eller via e-post: stellan.skelleftea@gmail.com

Detta är ett samarbete mellan Neuro Skellefteå och Nämnden för folkhälsa och Primärvård i Skellefteå och Norsjöområdet.

Välkommen!

Ladda gärna ner affisch här nedan