Bowling 2012

Medlemmar testar bowling i Bowlingkompaniet!

Vissa medlemmar hade prövat bowla tidigare, för andra var det första gången. Men kul var det!

Om klotet är för tungt kan man lägga upp det i deras speciella ställning.

En lyckad eftermiddag.