Styrelsen Neuro Örebro

Styrelsen för Neuro Örebro 2021

  • Ordförande, Birgitta Lindahl, 070-533 77 25
  • Vice ordförande, Kerstin Lundell, 070-589 49 18
  • Kassör, Ann-Charlotte Ågren, 070-217 08 56
  • Sekreterare, Birgitta Johansson, 070428 28 55
  • Vice sekreterare, Kristina Ahl, 070-201 03 51
  • Ledamot, Björn Fagerström, 019-15 43 36