Styrelsen Neuro Örebro

Styrelsen för Neuro Örebro 2024

  • Ordförande, Birgitta Lindahl, 070-533 77 25
  • Vice ordförande, Kerstin Lundell, 070-589 49 18
  • Kassör, Ann-Charlotte Ågren, 070-217 08 56
  • Sekreterare, Kristina Ahl, 070-201 03 51
  • Ledamot Ingalill Kling
  • Ledamot Inga Holm
  • Ledamot Björn Fagerström