Från neurodagen 2022

Föreningen Neuro Örebro uppmärksammade den årliga Neurodagen genom att inbjudan till en offentlig föreläsning. Efter kontakt med den nya verksamhetschef för Rehab- och Neurokliniken USÖ Mona Jacobsson formulerades ett program.

Detta inleddes med att enhetscheferna Birgitta Martinsson och Beatrice Arting samt deras vice Anna Verveer och Lena Fransson presenterade i ord och bild utvecklingsarbetet på de två avdelningarna inom kliniken. Den ena med inriktning på Stroke patienter, den andra mot övriga neurosjukdomar.Därefter var det dags för överläkare Hozan Rahdi, en av få läkare i landet som behandlar patienter med Strokediagnos genom trombektomi. Med bilder och berättelse beskrev han behandlingen. Denna inleds med en MR röntgen undersökning. Därefter utförs behandlingen där läkaren med röntgenbildens hjälp för ut proppen. Hela behandlingen ska helst ske inom fyra timmar från insjuknadet, för att ge bästa resultat. Efter behandlingen går patienten till avdelningen för övervakning innan hemgång. Få sjukhus och läkare är ännu ej redo att utföra behandlingen, så vi i Örebro kan känna oss stolta.Efter fruktpausen var det dags för neurologläkaren Niclas Lange att föreläsa om MS och dess behandlingsmetoder, samt utveckling av nya mediciner. Forskning där även han är involverad, har lett till en positiv förändrad och förbättrad sjukdomsbild.Föreläsaren lät oss följa med på denna positiva utveckling genom åren.Frågestunden som följde efter föreläsningen visade på stort intresse från den 75 taliga publiken.Föreläsningar av det här slaget är viktiga och visar på den utveckling som sker inom  olika sjukdomsgrupper.

Innehållsansvarig: Neuro Örebro