Rehabilitering i länet
foto Pixabay

Rehabilitering

Rehabilitering i Värmland

Kommunerna och Region Värmland har olika ansvarsområden för hälso- och sjukvård, där också rehabilitering ingår. Här följer närmast exempel på rehabilitering där Region Värmland är huvudman. Längre ner på sidan finner du länkar till kontaktpersoner i din kommun där denna bär huvudansvaret för rehab insatser.

Dagrehabiliteringen neurologi- och rehabiliteringskliniken, Hagahuset Karlstad

Vid ditt planerade besök träffar du ett team som hjälper dig som har en neurologisk sjukdom eller skada. Du som kommer till Dagrehab har diagnoserna stroke, MS, förvärvad hjärnskada eller annan neurologisk diagnos. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator och logoped. Tala med din behandlande läkare om remiss.

Här finner du kontaktuppgifter till Dagrehabiliteringen.

Vuxenhabilitering Värmland

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande tvärfacklig specialistresurs för vuxna med långvariga funktionsnedsättningar. Här hittar du som vårdgivare information om vem som kan få ta del av insatser och hur man söker stöd för vuxna med vissa funktionsnedsättningar.

Vuxenhabiliteringen erbjuder insatser till vuxna, till deras närstående och övrigt nätverk. Utifrån behov samverkar vi med andra verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunen och andra samhällsaktörer. Tala med din läkare om remiss.

Här finner du kontaktuppgifter till Vuxenhabilitering Värmland

Vårdval Fysioterapi

De vårdgivare som uppfyller Region Värmland krav ska erbjuda fysioterapi på primärvårdsnivå.

De krav som ställs är lika för Regionens egen regi och privata vårdgivare som väljer att ansluta sig till vårdval fysioterapi. Det är fortsatt remissfritt att söka fysioterapeut/sjukgymnast och kontakt kan ske genom telefon samt via webb.

Mer information om vårdval fysioterapi och anslutna vårdgivare finner du här.

Frykcenter

På Frykcenter i Värmland erbjuds  väl dokumenterad rehabilitering för neurosjuka i länet.

 Tala med din behandlande läkare om remiss.

Här finner du mer information om Frykcenters verksamhet.

Kommunrehabilitering

Kommunens rehabilitering är ett komplement till den rehabilitering som Region Värmland erbjuder. Kommunrehabiliteringen arbetar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga. I listan nedan finner du direktlänkar till kontaktpersoner i din kommun.

Här finner du direktlänkar till kontaktpersoner i din kommun.

Tala med din behandlande läkare om remiss till den rehabiliteringsinsats som passar dig bäst.

På Neuros hemsida finner du fler tips om verksamheter som du genom remiss från din behandlande läkare kan ansöka om.

Här är några andra rehabkliniker som de flesta kliniker i landet kan vända sig till.

 

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson