Färdtjänst i Värmland

Färdtjänst

För att beviljas färdtjänst behöver du visa att du har de "väsentliga svårigheter" att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel,som lagen om färdtjänst beskriver. Observera alltså att en viss diagnos i sig varken ger dig rätt till, eller utesluter att du har rätt till, att få färdtjänst beviljad!

Hur ansöker jag och vart vänder jag mig med min ansökan?

Färdtjänst ansöker du i Värmland hos Värmlandstrafik . I Värmland har alla kommuner överlåtit handläggningen av färdtjänstärenden till Värmlandstrafik.

Här finner du som bor i länets alla kommuner Information och ansökningshandlingar för färdtjänstbevis.

Här finner du som bor i Åmåls kommun kontaktuppgifter till kommunens färdtjänsthabevis.ndläggare information och ansökningshandlingar för färdtjänstbevis.

Information om riksfärdtjänst finner du på deras respektive hemsidor.

Vill du läsa mer om färdtjänst?

Här finner du Neurorapporten från 2013 som belyste frågan ur ett brukar och samhällsperspektiv .

Innehållsansvarig: Micael Karlsson