"När livet inte blev som det var tänkt"

En helg för både dig med diagnos och dig som är anhörig om när livet inte blev som det var tänkt - en handlingsplan för att gå vidare. Genom föreläsningar och seminarier ges redskap för att förhålla sig till livet som blev när någon i familjen har fått en neurologisk diagnos eller skada.

Denna kurs hade vi maj 2022 och vår förhoppning är att kunna återkomma med en ny omgång samt fortsättning på den samma. Vi låter informationen om kursen och dess innehåll ligga kvar för behålla kännedom om den tills vi kan arrangera på nytt. Är du intresserad av att delta så mejla gärna till ungineuro@neuro.se så skriver vi upp dig på en intresselista i avvaktan på att få tillräckligt stort underlag

Att få och leva med neurologisk diagnos kan starkt påverka nära relationer och utlösa sorg över fysiska och mentala förluster. I denna kurs syftar inslagen till att deltagarna ska få kunskap och insikt om

  • de olika faserna i sorgearbetet
  • redskap för att hantera förlusterna
  • redskap för beteendeförändring
  • hur man kan gå vidare i relationerna

Som en del i kursen ingår att löpande jobba med en handlingsplan för hur man som individ använder kunskaperna på hemmaplan och långsiktigt jobbar för ett delaktigt liv.

Så här såg programmet ut för premiären 13-15 maj:   

Priset inklusive all mat, logi och program för hela helgen 13-15 maj var 1 920 kr för enkelrum alternativt 1 600 kr per person i dubbelrum för dig som är medlem i Neuro.

Är man ej Neuro medlem så kostade det 2 620  kr för enkelrum alternativt 2 220 kr per person i dubbelrum inklusive all mat, logi och program för hela helgen