Fonder föreningen förvaltar

Neuroförbundet Norra Bohuslän har genom gåvor och donationer två fonder att förvalta.

Till dessa fonder kan man skänka gåvor som används till rehabilitering, rekreation, hjälpmedel mm. som gagnar våra medlemmar med neurologisk funktionsnedsättning.

Ur dessa fonder kan den enskilde medlemmen ansöka om medel till rehabilitering, rekreation, vissa hjälpmedel mm.

Neuroförbundet Norra Bohusläns rehabiliterings- och rekreationsfond

Här kan våra medlemmar med neurologisk funktionsnedsättning eller skada söka medel till rehabilitering och rekreation och även till vissa hjälpmedel mm. Ansökan kan göras under hela året efter att personen som ansöker varit medlem i lokalföreningen minst 1 år.

Sven Karlssons minnesfond

Medlemmar kan söka medel till rehabilitering och rekreation mm. Ansökan kan göras under hela året efter att personen som ansöker varit medlem i lokalföreningen minst 1 år.

Om du vill skänka en gåva så kontakta oss på e-mail na-bohuslan@neuro.se eller ring oss på 0525-209 33. Märk din gåva med S.K Fonden. Tack för att du stödjer Neuro Norra Bohuslän. 

För vidare information och ansökan kontakta kontoret.