Foto: Styrelsens olika roller i en förening.
Foto: Arkivbilder Word

Styrelsen för Neuro Lundabygden

Föreningens medlemmar röstar fram föreningens förtroendevalda styrelse på Årsmötet

Styrelsen för Neuro Lundabygden 2024

Valde föreningsmedlemmarna som var närvarande på årsmötet den 27 mars i år, fram dessa till förtroendevalda i Styrelsen:

Ordförande: Anna Leufvenius 

Ledamot/vice ordförande: Mats-Peter Nilsson

Ledamot/kassör: Ingela Herstedt

Ledamot/sekreterare: Claes Johansson

Ledamot: Cecilia Jönsson

Suppleant/vice kassör: Annika Ralsmark

Suppleant: Karin Olsson

Vill ni komma i kontakt eller ställa några frågor till styrelse, är det bara att skicka ett meddelande till  e-post: lundabygden@ neuro.se , så kommer kanslisten vidarebefordra detta till hela eller berörda i styrelsen.