Foto: blommande blå Scilla
Foto: Camilla O

Om Neuro Lundabygden

Föreningen har en medlems vald styrelse. De sammanträder ca 9 ggr/år och fattar beslut som berör verksamheten.

Vi söker ständigt efter nya medlemmar som är intresserade att deltaga i föreningens arbete och aktiviteter.