MS-snack digitalt

 

Vi fortsätter med digitala träffar torsdagar kl 17.00.

Hör av dig till Angela Curtsdotter, angela.c@live.se för att få länken till dessa träffar!                           

Den andra onsdagen i månaden inbjuder alla neuro-medlemmar i Sverige, som lever med MS. Mer information om dessa hittar du genom att googla på MS-snack digital nätverksgrupp, Neuro.