Lundabygden- Besök på museum

Besök på livets Museum, SUS Lund OBS:- Tiden är ändrad

Besök på Livets Museum på Sjukhuset i Lund 30 maj 2024.

Vi besöker museet på Lasarettsgatan 5 B inne på sjukhusområdet och får en guidad visning klockan 11:00.

Samling kl.10:30

Efter besöket finns det möjlighet till gemensam lunch, fika eller en glass för dom som vill.

Pris för entré & guidning: 100:-

Anmäl dig senast måndagen den 20 maj via mail. (Om du anmäler dig via telefon tänk på att tala tydligt om telefonsvararen går in. Annars ring igen på de tider kontoret är öppet).

Förskottsbetalning i samband med anmälan via Swish 123 650 61 82 eller PlusGiro 4310954-5. Kontanter kan mottagas i undantagsfall.

Märk Betalningen med ”Namn och Livets Museum”. Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se