Dockor runt ett bord.
Bild från Pixabay.

Ung i Neuro/Mitt i livet

Känner du till Ung i Neuro/Mitt i livet?

Som en del av satsningen för föreningsutveckling som genomfördes under 2021-2022 bildades det nationella digitala nätverket Ung i Neuro. Sedan dess har drygt 45 personer blivit medlemmar från hela Sverige (aug 2023).

Ung i Neuro/Mitt i livet riktar sig till medlemmar i Neuro som befinner sig mitt i livet med arbete, familj eller studier. Eller har önskan om att komma i arbete eller studier och skapa relation eller familj. De riktar sig till både de med diagnos och deras anhöriga. Anhörig kan vara allt från partner, barn, förälder, nära vän eller god kollega.

De träffas var tredje torsdag via teams och kan dela upp sig i olika ‘rum’ om de blir många eller några vill diskutera en specifik fråga medan andra mer vill mingla.

Om du har frågor om Ung i Neuro kan du nå dem på ungineuro@neuro.se. De brukar försöka kolla och svara på mail minst en gång i veckan.

Här hittar du mer information - https://neuro.se/ung-i-neuro