Neuroförbundet informerar - felaktiga påminnelser utskickade!

Tryckeriet som vi anlitar till vår avisering och påminnelser har av misstag tryckt upp felaktiga påminnelser nu i mars.

Medlemmar som har betalat medlemsavgiften fram till 4 mars ombeds kasta påminnelsen om de har fått någon.