grilling av hamburgare
Bild från Pixabay.

Medlemsmöte lördag 14 september kl 14-16

Välkommen till vårt månadsmöte lördag 9
september kl 14.00 – 16.00 på Fontänens
innergård. Tema för mötet är grillning.

Kostnad 75:- betalas kontant eller Swish.
Anmäl dig till Ann-Christin Peterzén 070-687 08 36
senast 1 september.