Träningsredskap
Bild från Pixabay.

Egenträning på Rörelse och hälsa hösten 2024

Neuro Linköping och Strokeföreningen Linköping erbjuder egenträning i lokalerna hos Rörelse och hälsa Neurorehab på Garnisonsområdet.

Fysioterapistuderande finns som stöd under träningspassen och kan hjälpa till vid tveksamheter rörande program eller dylikt. Studenterna finns på plats 15 min före och efter träningspasset.

Verksamheten bygger på självträning, med eller utan assistent. Träningen sker på individuell basis och under eget ansvar. Du måste vara medlem i en funktionshinderförening med hänsyn till försäkringsfrågan.

Tid

Tisdagar klockan 16.30 - 18.00

3 september t o m 11 november (10 gånger).

Plats

Brigadgatan 20B.

Anmälan och information

Kontakta Catharina Heimdahl via telefon 0705-15 10 70 eller via mejl bcheimdahl@gmail.com.

Kostnad

 300 kr betalas till Neuro Linköpings PG-konto 66 85 64-8 innan träningen påbörjas.