Robothand

Ny kurs digitalt - samarbete mellan Funkibator och Valjeviken. Sista ansökningsdag 19/1 och kursstart 22/1.

En pilotkurs genomfördes i slutet av 2023 med mycket nöjda studenter. Kursen heter, då som nu, Funktionsnedsättning i en föränderlig värld och körs via Valjevikens folkhögskola.

Kuren innehåller det nya av det nya, ger uppdaterad kunskap och nätverkande med många nya personer. Träffar med exklusiva gäster och experter. Alla som studerar är själva med och bidrar till kursen med sin egen kunskap och erfarenhet.

I stället för heltid som tidigare körs den nu över en hel termin på kvartsfart. Kursen är i grova drag anpassad för att fungera jämte arbete/sysselsättning på dagtid. Obligatoriska kursträffar via Zoom på onsdagar och söndagar. Kursen kommer troligen bli full så det är först till kvarn. Sista ansökningsdag 19/1 och kursstart 22/1.

Läs mer detaljerad information om kursen här:

https://valjeviken.se/funktionsnedsattning-i-en-foranderlig-varld/