Bild från Pixabay.

Medlemsmöte lördag 25 maj kl 14-16 i rum Vegesack på Fontänen

Vid medlemsmötet får vi höra logoped Eva Muhrman
berätta om logopedens arbetsområde med patienter som har svårigheter att tala, svälja och/eller kommunicera.
Eva informerar också om sitt arbete i kommunikationsteamet
på rehabiliteringsmedicinska kliniken med patienter som har
omfattande funktionsnedsättningar efter skador och
sjukdomar i centrala nervsystemet.
Efter Evas föreläsning umgås vi runt fikaborden som vanligt.