Temakväll - REHAB 2011

NHR Måsen, arrangerade tillsammans med ABF FyrBoDal, en temakväll om rehabilitering vid neurologiska sjukdomar och skador.

Ca tjugo personer, både medlemmar och andra intresserade, träffades på Kvarnberget i Kungshamn och fick information om olika rehabiliteringsanläggningar och hur man ansöker.
Vad många inte känner till är, att om man drabbas av neurologisk sjukdom eller skada ska sjukvården, tillsammans med den enskilde, upprätta en rehabiliteringsplan. Av planen ska framgå vad som ska uppnås, hur det ska uppnås och vilka insatser som krävs för att nå målet. En neurologisk sjukdom eller skada kan påverka livet och försvåra tillvaron på många sätt. Den medför ofta ekonomiska problem, ansträngningar på det sociala livet och svårigheter i arbete och vardagsliv. Rehabilitering handlar om att förbättra fysisk hälsa, uthållighet, balans, rörelseförmåga, finmotorik och koordination. Målet är att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och delaktighet socialt och i samhället.

Britt Edman, sjukgymnast vid Bräcke Diakoni (Treklöverhemmet, Ljungskile), informerade om vikten av kontinuerlig rehabilitering av god kvalitet vid neurologiska sjukdomar och skador.
Sjukgymnast Ann Simson, som själv är neurologiskt sjuk, visade bilder från flera rehabiliteringsanläggningar och talade om hur man söker rehabiliteringsinsatser.
Kvällen avslutades med diskussioner och frågestund.