KommunLex AB

Till Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner

Arbetar kommunen verkligen för alla sina medborgare?

Uppgifter från Kalla Fakta den 10 oktober i TV4, väcker frågan bland Neuroförbundets medlemmar om kommunerna verkligen arbetar för alla sina medborgare.
I över 270 kommuner och landsting har företaget KommunLex AB föreläst om hur LSS-handläggare kan argumentera emot och avslå ansökningar om lagstadgade insatser.
Det finns därmed en överhängande risk att majoriteten av Neuroförbundets medlemmar bor i kommuner som använder skattemedel för att på effektivaste sätt ge avslag till rättigheter inom LSS. Ett tillvägagångssätt som i längden inte kommer att leda till någon besparing, eftersom kommuninvånare hindras att arbeta och/eller kommer att drabbas av ohälsa.

Som kommuninvånare i (Lysekil Munkedal Sotenäs) är vi intresserade av hur kommunen använder sina medborgares skattemedel. Köper kommunen konsulttjänster av KommunLex för att nedprioritera sin lagstadgade skyldighet, som ger alla kommuninvånare möjligheter till ett värdigt och självständigt liv?

Om så är fallet bör vi som kommuninvånare och medlemmar i Neuroförbundet få en motivering från kommunen till varför skattemedel ska användas för att motverka kommuninvånares rätt till ett värdigt och självständigt liv. En rättighet som vi alla betalar för via skattsedeln.

Neuroförbundet Måsen
(Tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund)

A Elisabeth Larsson
ordförande