KHR- 201109

Gemensamma möten med handikapp- och pensionärsorganisationer

På riksplanet finns HSO och Lika Unika som samarbetsorgan för handikappfrågor, inga pensionsorganisationer är med här.

På regional nivå har vi flera handikapporganisationer på samma plan i regionens hus i Vänersborg för samarbetets skull, inga pensionärsorganisationer här heller.

I Västra Götalandsregionen har i stort sett alla kommuner skilda möten. Tidigare var det vanligt med gemensamma möten, men det har skett en utveckling mot skilda möten, det som Lysekils kommun ev. vill avveckla.

Det som vi arbetar med är t ex. tillgänglighet för rullstolsburna och synskadade, handikapparkeringar, handikapptoaletter, handikappbad, handikapplägenheter, allmänna kommunikationsmedel med plats även för handikappade osv.. Tillgängligheten för alla som skulle vara ordnad 2010 lyser fortfarande med sin frånvaro, även så i Lysekil. När man skall in i en affär eller matställe är det inte tillgängligheten som skall styra vilket ställe det blir, men så är ofta fallet.

Specifika intresseområden för oss med olika funktionsnedsättningar är också t ex tillgång till och kvalitet på, rehabilitering på kommunal nivå, färdtjänst och bostadsanpassning.

NHR Måsen anser att handikappfrågorna är unika, och bör också därför behandlas på separata möten.

Våra problem är inte på något sätt åldersrelaterade.