Hjärntrötthet – välbesökt föreläsning i Munkedal

NHR Måsen arrangerade, tillsammans med ABF FyrBoDal, en temakväll om hjärntrötthet.

Över sjuttio personer, både medlemmar och andra intresserade, samlades i Munkedals Folkets hus för att lyssna till Peter Berglund, med. doktor neuropsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som höll en mycket intressant föreläsning.

Peter Berglund inledde med att förklara skillnaden mellan normal trötthet och hjärntrötthet.Vid normal trötthet i hjärnan, t ex efter mycket pappersarbete, när man måste sätta sig in nya uppgifter eller vid tentamensläsning. Det vill säga efter lång tids koncentration på någon mental uppgift eller om man har sovit illa, ätit för lite eller har en infektion. Denna trötthet går över efter en stunds paus eller när man återhämtat sig från den tillfälliga påfrestningen.

Vid onormal trötthet i hjärnan krävs däremot lång tids återhämtning. Hjärntrötthet är vanligt vid långvariga stress- och värktillstånd, utbrändhet, whiplashskador m m. Typiskt är att all energi tar slut, den hjärntrötte får extrema koncentrationssvårigheter och problem att behålla uppmärksamheten över tiden.

Hjärntrötthet - ett osynligt handikapp

När man söker vård för sin trötthet är prover och undersökningar som t ex datortomografi, magnetröntgen, EEG etc. normala. Eftersom man inte kan se någon nervcellsskada som orsak, är handikappet osynligt och man blir därför ofta inte trodd av omgivningen, i sjukvården, hos försäkringskassan, på arbetsförmedlingen eller i skolan.
Tillståndet är också vanligt vid ett flertal sjukdomar eller skador som påverkar hjärnan, såsom skallskador, stroke, MS, Parkinson, epilepsi, hjärnhinneinflammation m m.

Några vanliga symptom vid hjärntrötthet:

 • Bristande uthållighet = mental uttröttbar
 • Trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Initiativlöshet
 • Minnessvårigheter
 • Tanketröghet
 • Irritabilitet
 • Blödighet
 • Stresskänslighet
 • Ljudkänslighet
 • Ljuskänslighet
 • Sömnstörning
 • Sexuell störning
 • Bristande simultanförmåga

Vid hjärntrötthet har man svårare att filtrera bort ovidkommande sinnesintryck. "Bruset" i signaleringen ökar, man kan inte koppla bort och vila hjärnan. Tröttheten uppstår när man aldrig kan slappna av. Man blir mer lättstörd och det krävs en stor viljeansträngning för att koncentrera sig.

Behandling saknas

Det finns ingen direkt behandling mot hjärntrötthet, men Peter Berglund gav några goda råd för att mildra symptomen. Undvik överbelastning – gör endast en aktivitet i taget. Tag regelbundna pauser för återhämtning - och gör det i tid - inte när man redan blivit trött. Undvik störande stimuli – sortera bort "bruset", använd solglasögon vid starkt ljus och öronproppar om man vistas i högljudda miljöer. Vissa personer kan bli hjälpta av antidepressiva läkemedel eller behöva huvudvärkstabletter om hjärntröttheten också ger huvudvärk.

Under och efter föreläsningen hade publiken också möjlighet att ställa frågor vilket ledde till många intressanta diskussioner. På plats under kvällen fanns representanter för lokalföreningen NHR Måsen med information om de 16 diagnoser som ingår i Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Ann-Louise Joshage, ABF FyrBoDal, informerade om litteratur med anknytning till kvällens ämne.