Gullmarsborg

Till Bildningsförvaltningen Lysekils kommun angående omklädningsrum för rörelsehindrade och deras medhjälpare på Gullmarsborgs simhall

2014-01-29

Bland våra medlemmar med neurologiska sjukdomar och skador, t ex MS, Stroke, Parkinson och olika muskelsjukdomar, finns personer med personliga assistenter och anhöriga av motsatt kön, som inte kan nyttja det omklädningsrum som finns eftersom de är uppdelade efter kön.
Vi önskar ett särskilt handikappanpassat omklädningsrum med dusch och handikapptoalett, där det är möjligt för rörelsehindrade kommunmedlemmar att få hjälp med omklädning, dusch och intimhygien av assistenter och anhöriga, även av motsatt kön. Rummet ska vara låst, t ex med kodlås eller särskild nyckel som hämtas i kassan så att missbruk inte kan ske.
För dem som av andra anledningar än rörelsehinder, t ex religiösa skäl, psykiska funktionsnedsättningar eller blygsel, önskar mer avskildhet vid omklädning och dusch bör man i stället i det befintliga omklädningsrummet sätta upp duschväggar och/eller draperier mellan duscharna.
Med vänlig hälsning
Neuroförbundet Måsen