Årsmöte 2014

Föreningens årsmöte hölls i år i Handikappföreningarna i Lysekils lokal den 27 februari

Tillförordnade ordförande A Elisabeth Larsson öppnade mötet, därefter hölls en tyst minut till minne av förre ordföranden Tage Andersson som avled i maj 2013. Årsmötet leddes av f d kommunalrådet i Lysekils kommun, Stig Nilsson. Till ordförande valdes A Elisabeth Larsson, till ledamöter på två år utsågs Asta Andersson, och Bodil Abrahamsson. Lena Karlsson, Eivor Lundin och Ann Simson har ett år kvar på mandattiden. Till suppleanter valdes Mona Johansson och Margaretha Sernemo. Stig Nilsson avslutade mötet med att önska föreningen lycka till i det fortsatta arbetet.

Efter årsmötesförhandlingarna diskuterades flera funktionshinderfrågor, bl a bristen på neurologer inom NU-sjukvården. Den kommunala färdtjänsten är också en fråga som engagerar medlemmarna, det ser väldigt olika ut i de tre kommunerna. Färdtjänsten i Lysekil är organiserad på ett annat sätt än i Munkedal och Sotenäs och fungerar enligt de närvarande mycket bra.