Årsmöte 2012

Föreningen hade inbjudit förre kommunalrådet i Lysekils kommun, Stig Nilsson att leda årsmötet.

Föreningens ordförande Tage Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Parentation hölls för, under året, avlidna medlemmar.

Genomförd verksamhet 2011
En studiecirkel om att ansöka ur fonder, i samarbete med ABF och Reumatikerföreningen, avslutades under våren.

I maj ordnades en trivselkväll med Ove Eliasson, som berättade om Saltö och Kornöarna. Tage och Ulla-Britt Andersson stod för den traditionella kräftskiva i N:a Grundsund med färska havskräftor.

Föreningen var värd för 2011 års ombudsmöte i NHR Västra Götaland, i Lyse församlingshem, ett trettiotal ombud från hela Västra Götaland deltog. Stig Nilsson var uppskattad ordförande även vid det mötet.

I samband med "Neurodagen" den 28 september genomfördes två temakvällar, öppna för allmänheten, samarbete med ABF. I Kungshamn om neurologisk rehabilitering med Britt Edman, sjukgymnast vid Bräcke Diakoni, Treklöverhemmet och Ann Simson, NHR Måsen. Under kvällen diskuterades vikten av bra och kontinuerlig rehabilitering vid neurologiska sjukdomar och skador.

I Munkedal handlade temakvällen om hjärntrötthet. Peter Berglund, medicine doktor i neuropsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläste och svarade på frågor.

Två dagsutflykter med handikappanpassad buss har genomförts under året. På våren till hjälpmedelsmässan "Leva & Fungera" i Göteborg och under hösten en shoppingresa till Ullared.

Verksamhetsåret avslutades med en julfest med underhållning av Ritva och Lars-Erik Gunnarsson. Ritva sjöng och läste dikt, Lars-Erik kåserade om forna tider i Bohuslän och om sitt yrke, innan pensioneringen, som hundförare inom polisen. Asta Andersson hade lagat den goda maten som serverades.

Föreningen har också subventionerat neurologiskt sjuka medlemmars sjukgymnastik och bad på Tumlaren i Väjern.

Kommunala intressefrågor
Kommunala intressefrågor har bevakats genom medverkan i Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor i Lysekil och Handikappföreningarna i Lysekil. Detta har resulterat i en asfalterad gångstig genom Havsbadsparken samt en läktare anpassad för rörelsehindrade att användas vid evenemang i parken.

Genom medverkan i KHR i Sotenäs har föreningen fått till stånd en kran för personlyft i och ur båtar samt att avfasningar gjorts vid ett 30-tal övergångsställen.

Planerad verksamhet 2012
NHR Måsens planerar att fortsätta det intressepolitiska arbetet genom att påverka politiker och andra beslutsfattare inom olika verksamhetsområden för att förbättra för alla rörelsehindrade.

Föreningen planerar också att ordna medlemsträffar med olika teman och minst en dagutflykt.

Den 28 september infaller "Neurodagen", i samband med den planeras någon form av arrangemang öppet för allmänheten.

Val till styrelsen 2012
Årsmötet utsåg följande personer till styrelsen: Tage Andersson omvaldes som ordförande,

till ledamöter två år omvaldes Asta Andersson och A Elisabeth Larsson, till suppleanter ett år omvaldes Bodil Abrahamsson och Mona Johansson.

Lena Karlsson, Eivor Lundin och Ann Simson har ett år kvar i styrelsen. Till revisorer under ett år utsågs Yngve Larsson och Ulf Carlsson.

NHR Måsen tackar
Mötesordförande Stig Nilsson tackades med en blombukett för ett väl genomfört möte.

Avgående suppleanterna Lars-Göran Johansson och Helén Bagge avtackades. Lars-Göran som under åren 1998 – 2000 även varit föreningens ordförande och somt tack för sitt arbete med att förbättra föreningens ekonomi, utsågs till hedersmedlem redan år 2000. Asta Andersson och Ulla-Britt Andersson tackades med blommor för all praktisk hjälp under året.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Stig Nilsson om kommunens verksamhetsområden och organisation. Medlemmarna ställde också frågor som rörde kommunen, vilket ledde till att flera intressanta diskussioner.


Medlemmarna hade många frågor om kommunen

Kvällen avslutades med buffé, kaffe och kaka.
Medlemmarna sände ett varmt tack till Gerhard på ICA Nära i Brastad som stod för den mycket goda förtäringen.

Förtäringen hade skänkts av ICA Nära i Brastad