Årsmöte 2010

Hedersmedlemmen Asta, ordf Tage och Patrik Magnusson

Ordförande Tage Andersson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Till mötesordförande valdes Patrik Magnusson, som sedan kongressen i september är invald i NHR:s förbundsstyrelse. Patrik ledde mötet på ett mycket rutinerat och lättsamt sätt. Till att föra årsmötets protokoll valdes Asta Andersson.

Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Tage Andersson fick förnyat förtroende som ordförande för det kommande året.
Föreningens sekreterare Asta Andersson utsågs till hedersmedlem för sitt stora engagemang i föreningen, förutom sekreteraruppdraget hjälper Asta också alltid till praktiskt vid möten och andra arrangemang. Som bevis på hedersmedlemsskapet fick Asta motta blommor och diplom.

Patrik Magnusson berättade om sitt arbete i förbundsstyrelsen på ett mycket fängslande sätt. Mötesdeltagarna fick också ställa frågor till Patrik, vilket ledde till intressanta diskussioner om bland annat sjukskrivningsregler och LSS. Patrik har fått mycket mer att göra på riksförbundet än vad det var tänkt från början, då han nu också är tillförordnad förbundsjurist. Kvällen avslutades med lotterier och god mat.