Styrelsen för Neuro Lundabygden

Styrelsen för Neuro Lundabygden, ordförande, ledamot och suppleanter valdes på Årsmötet

Styrelsen för Neuro Lundabygden 2024.

Ordförande: Anna Leufvenius 

Vice ordförande/ledamot: Mats-Peter Nilsson

Kassör/ledamot: Ingela Herstedt

Sekreterare/ledamot: Claes Johansson

Ledamot: Cecilia Jönsson

Vice kassör/suppleant: Annika Ralsmark

Suppleant: Karin Olsson

För kontakt med styrelsen eller en av styrelsens medlemmar, kontakta kansliet som vidarebefordrar informationen.

kansliets mail: lundabygden@neuro.se

Tel: 046 - 15 70 57