Vårat arbetssätt

Då det har framkommit att våra medlemmar är frågande till hur föreningen Neuro Kronoberg är organiserad och arbetar har följande dokument tagits fram.

                     

Allmänt

Föreningen är en länsförening som har medlemmar i Alvesta, Ljungby, Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Totalt 8 kommuner.
Föreningen är ansluten till Neuro Riks som har sitt säte i Stockholm

Styrelsen

Neuro Kronobergs styrelse har för närvarande sätet i Växjö eftersom styrelsemedlemmarna, som kommer från
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö, har lättast att samlas där.

För att kunna finansiera aktiviteter som organiseras av styrelsen eller enskilda medlemmar arbetar styrelsen med att söka pengar från olika fonder
som Radiohjälpen, Neurofonden, Norrbacka-Eugeniafonden med mera och kommunala bidrag från länets kommuner.

Styrelsen administrerar en Facebooksida och hemsida där alla typer av aktiviteter kan marknadsföras.
Facebooksidan är även öppen för diskussioner mellan medlemmar och/eller styrelsen.
Ämnet skall vara något som berör övriga medlemmar i föreningen. 
Till exempel, om en medlem vill starta upp en aktivitet så kan dessa media användas för att undersöka om det finns lokalt intresse för den aktuella aktiviteten.
Finns det ett intresse så används sen medierna till marknadsföring av aktiviteten.  

Styrelsens arbetar mot andra organisationer och föreningar:

 • Opinionsarbete mot politiska partier
 • Har kontakt med Region Kronoberg där dialogmöte och Länstrafiken är viktiga ämnen
 • Länsstyrelsen
 • Har kontakt med externa föreningar som I&KC, ABF, Humana och Funkibator
 • Har kontakt med Parasport Småland då handikappidrott är en viktig del av medlemmarnas verksamheter.

Styrelsen anordnar gemensamma aktiviteter för samtliga medlemmar som:

 • Familjehelg på Valjeviken
 • Sommarfest
 • Höstfest
 • Julfest

Medlemmar

Övriga aktiviteter där medlemmar i föreningen organiserar arbetet och styrelsen stöttar i form av ekonomi och information på Facebook och hemsidan. 

 • Flitiga fingrar i Ingelstad med medverkande från Växjö och Tingsryd.
 • Rullegruppen
 • MS-träning
 • Luncher i Ljungby och Växjö
 • Medverkan i olika lopp som till exempel Blodomloppet och Hensmåla Triathlon
 • Träff Växjö
 • Parasport Småland
 • Medverka i kommunala funktions och anhörighetsråd
 • Kanotträning
 • Bad i varmbassäng i Ljungby och Växjö
 • CMT-träffar
 • Utställningar i samband med lokala arrangemang
 • med mera

Dessa aktiviteter organiseras lokalt, därför att det är personer med lokalkännedom som arrangerar och/eller medverkar i aktiviteterna.

Kontakta styrelsen

Om du har några frågor om vårat arbete eller idéer om förändring eller aktiviteter så kontakta oss på kronoberg@neuro.se så hör vi av oss. 

Till startsidan