Mötesbord

Neuro Kga-Dfs Årsmöte 2022

Ytterligare ett år har gott trotts läget med Pandemin så är det redan dags för vårt årsmöte.

Vi samlas till årsmötesförhandlingar
Lördagen den 19 mars kl.15:00, föreningslokalen Skogsrundan 2 A Karlskoga. Med reservationer, beroende på Pandemiläget så kan mötet ske digitalt via Teams/Zoom.

Efter årsmötet inbjuder Neuro Kga-Dfs till en enklare förtäring kl. 17:00.

Anmälan: Senast 13/3 till Ann-Marie tel: 073-912 69 33 eller Petra tel: 070-734 83 80.

Anmälan är bindande!!

 

Innehållsansvarig: Neuro Kga-Dfs