Om Neuro Kalmar

Här kommer vi att fylla på med information om föreningen. Styrelsen, våra uppdrag mm.

Neuro Kalmar är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås.

Vid 2018 års utgång var vi 185 medlemmar i föreningen. Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering mm.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Kalmar, vald vid årsmötet 2019.

 • Krister Ekström, Ordförande
 • Marie Torstensson, Vice ordförande
 • Camilla Hentzell, Kassör och medlemsansvarig
 • Gunnie Håkansson, Sekreterare
 • Anna Karlsson, Studieorganisatör
 • Lotta Krantz, Ledamot
 • Per "Pelle" Fredriksson, Ledamot
 • Kenneth Adolfsson, Ledamot
 • Birgit Karlsson, Ledamot

Valberedning

 • Monika Brinkenfeldt (sammankallande)
 • Eva Joelsson
 • Carl-Johan Öving