Om Neuro Kalmar

Neuro Kalmars förening.

Neuro Kalmar är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås.

Vid 2020 års utgång var vi 164 medlemmar i föreningen. Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering med mera.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Kalmar, vald vid årsmötet 2021.

 • Krister Ekström, Ordförande
  Mobil: 070-892 23 70, e-post: krister.h.ekstrom@gmail.com
 • Marie Torstensson, Vice ordförande
 • Camilla Hentzell, Kassör och vice sekreterare
  Mobil: 073-033 13 28, e-post: camillahentzell@gmail.com
 • Gunnie Håkansson, Sekreterare
 • Anna Karlsson, Studieorganisatör
 • Kenneth Adolfsson, Ledamot
 • Carl-Johan Öving, Ledamot

Valberedning

 • Monika Brinkenfeldt (sammankallande)
  Mobil: 070-491 71 97, e-post: brinken@live.se
 • Kerstin Johansson

Övriga uppdrag

Krister Ekström är vice ordförande i Kalmar kommuns tillgänglighetsråd, KTR.
Krister Ekström är även styrelseledamot i Funktionsrätt Kalmar län.

Marie Torstensson är diagnosstödjare för narkolepsi på Neuro riksnivå.