Om Neuro Kalmar

Neuro Kalmars förening.

Neuro Kalmar är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås.

Vid 2023 års utgång var vi 177 medlemmar i föreningen, en liten ökning mot föregående år. Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering med mera.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Kalmar, vald vid årsmötet 2024

 • Monika Brinkenfeldt, ordförande
  Mobil: 070-491 71 97, e-post: brinken@live.se
 • Marie Torstensson, vice ordförande
  Mobil: 070-649 33 97, e-post: marie@runtorp.se
 • Anne Eriksson, sekreterare och kassör
  Mobil: 0709-16 63 38, e-post: anne.lottas@gmail.com
 • Johan Torstensson, medlemskontakter (kontaktar våra nya medlemmar)
  Mobil: 0708-11 86 44, e-post: torstensson.johan@hotmail.com
 • Jan Olsson, ledamot
  Mobil:070-772 76 44

Valberedning
Yvonne Axelsdotter (sammankallande), Monika Brinkenfeldt 070-491 71 97

Övriga uppdrag

Johan Torstensson representerar oss i Kalmar kommuns tillgänglighetsråd, KTR
Maria Tornqvist Holmring representerar oss i Mörbylånga Pensionärs- och tillgänglighetsråd.
Marie Torstensson är diagnosstödjare för narkolepsi på Neuro riksnivå.