Om Neuro Kalmar

Neuro Kalmars förening.

Neuro Kalmar är en intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och dess närstående.

Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås.

Vid 2018 års utgång var vi 185 medlemmar i föreningen. Ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i olika frågor som berör oss, såsom tillgänglighet, rehabilitering mm.

Styrelsen

Styrelsen i Neuro Kalmar, vald vid årsmötet 2019.

 • Krister Ekström, Ordförande
  Mobil: 070-892 23 70, e-post: krister.h.ekstrom@gmail.com
 • Marie Torstensson, Vice ordförande
 • Camilla Hentzell, Kassör och medlemsansvarig
  Mobil: 073-033 13 28, e-post: camillahentzell@gmail.com
 • Gunnie Håkansson, Sekreterare
 • Anna Karlsson, Studieorganisatör
 • Lotta Krantz, Ledamot
 • Per "Pelle" Fredriksson, Ledamot
 • Kenneth Adolfsson, Ledamot
 • Birgit Karlsson, Ledamot

Valberedning

 • Monika Brinkenfeldt (sammankallande)
  Mobil: 070-491 71 97, e-post: brinken@live.se
 • Eva Joelsson
 • Carl-Johan Öving

Övriga uppdrag

Krister Ekström är vice ordförande i Kalmar kommuns tillgänglighetsråd, KTR.

Marie Torstensson är diagnosstödjare för narkolepsi på Neuro riksnivå.