Pixabay: Två personer samtalar
Pixabay: Två personer samtalar

Välkommen till en workshop om MS

Vi träffas i lokal på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping den 7/6 kl. 12.00 – 16.00.

I början av 2023 startades ett utvecklings- och forskningsprojekt som syftar till att förbättra stödet till personer som lever med MS i Sydöstra sjukvårdsregionen. I första hand handlar det om att hitta vilka former som kunskap och stöd till personer som nyligen fått diagnosen MS och deras närstående kan ta. För att det ska bli så bra som möjligt kommer både personer med erfarenhet av att leva med MS själva eller som närstående samt vårdpersonal inom MS-team delta i designen. Ett av stegen är att träffas och tillsammans utforska innehåll och form för hur kunskap och stöd kan erbjudas. Då du är en person som har erfarenhet av att leva med MS bjuds du in till en workshop där du får möjlighet att bidra med dina idéer och erfarenheter, se bifogad inbjudan.