Årsmötesklubba

Rapport från ombudsmötet 2021

Ombudsmötet hölls online den 26 mars 2021

Krister Ekström, länsförbundets ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Till ordförande för årets ombudsmöte valdes Krister Ekström och till sekreterare Kerstin Johansson. Mötet fortsatte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Styrelsen för Neuro Kalmar län, vald på ombudsmötet 2021

Kerstin Johansson, ordförande
Rosita Ottosson, vice ordförande
Gunnie Håkansson, sekreterare. 
Annette Ranvik, kassör och vice sekreterare
Krister Ekström, ledamot
Bo Allvin, ledamot
Gunilla Granqvist, ledamot 

Läs hela protokollet i bifogad fil.