Ändrat bilstöd

Höjda tilläggsbidrag och ändrade regler som kan ge fler rätt till bilanpassning. 1 oktober 2020 träder en ny lag i kraft.

Sedan det statliga bilstödet gjordes om 2017 har det blivit svårare att få en bil anpassad samtidigt som bilköpare med funktionsnedsättning har blivit hänvisade till större och högre fordon som inte alltid fått plats i ett garage. Något som också drivit upp kostnaden för bilköpet.

Beslut om förändringar i lagen har nu gjorts, nya regler som ska göra så att fler kan få ta del av bidraget.
Den träder i kraft 1 oktober 2020.

Läs artikel i Funktionshinderpolitik