Rapport från planeringsdagen inför 2018

Länsförbundet i samverkan med ABF bjöd in lokalföreningarna Kalmar och Västervik till en gemensam planeringsdag på Hotell Corallen i Oskarshamn.

Planeringsdag för Neuro Kalmar, Neuro Västervik & Neuro Kalmar län 21 dec 2017.

Temat för dagen: Styrelseutveckling för styrelser och verksamhet i lokalföreningar och länsförbund.

Följande punkter var de som ventilerades under dagen.

 1. Styrelsen i föreningarna
 2. Hemsidan
 3. Medlemmarna (medlemsrekrytering mm)
 4. Föreningen 2020 (flerårsperspektiv med mätbara mål som följs upp årligen)
 5. Viktiga beslut från Neuroförbundets kongress 2017
 6. Verksamhetsplanering 2018
  - Aktivitetsplan för länsförbundet
  - Aktivitetsplan för lokalföreningarna; Västervik och Kalmar
 7. ABF
  - Nya regler avseende inbjudningar där ABF är medarrangör
  - Ärenden som ABF ej godkänner på träffar
  - Rapport från ABFs halvårsmöte den 10 december
 8. FSO
  - Nomineringar till FSOs styrelse: ordförande, ledamöter, ersättare och revisorer
  - Hans har fått i uppdrag att delta på Funktionsrätt Östergötlands möte den 23 januari 2018, kring arbetsrätt och kollektivavtal för ideella organisationer
 9. LSS
  - Rapport från manifestationen den 3 december i Kalmar och från seminariet den 6 december i Linköping med Bengt Westerberg
 10. Landstingets bedömningsregler för bidrag
 11. Eventuell namninsamling till "Hälsokampanj i Kalmar län"
 12. Sammanfattning av dagen