Bild på Thomas Manfred och Kerstin Johansson
Thomas Manfredh, ordförande för mötet och Kerstin Johansson, sekreterare

Rapport från ombudsmötet 12 april 2018

Ombudsmöte för Neuroförbundet Kalmar län hölls på Hotell Corallen i Oskarshamn.

Av lokalföreningarna Kalmar och Västervik finns utsedda ombud på plats.

Krister Ekström, länsförbundets ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Oskarshamn.

Till ordförande för årets ombudsmöte väljs Thomas Manfredh och till sekreterare Kerstin Johansson. Mötet fortsätter med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Här några av de beslut som tas

  • att lokalföreningarnas medlemsavgift till länsförbundet för 2018 blir 1000kr/förening.
  • att välja Krister Ekström till ordförande igen på 1 år.
  • att Jan-Olof Thorstensson väljs som ombud till Valjevikens stiftarmöte 16 juni 2018. Som ersättare väljs Annette Ranvik.
  • att anta de nya stadgarna för länsförbunden som togs på kongressen 2017.
  • att nominera Jan-Olof Thorstensson som ordinarie ledamot, alternativt ersättare till stiftelsen Valjevikens styrelse. Annette Ranvik nomineras som ersättare.

Läs hela protokollet i bifogad fil. 

Dagen avslutades med gemensam lunch innan hemfärd.